CHÍNH SÁCH TRẢ, HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TIỀN CỦA THEGIOIWEBPHUMY.COM

Nhằm nâng cao uy tín của thegioiwebphumy.com và tạo sự tin tưởng của khách hàng khi thiết kế website hoặc sử dụng dịch vụ tại Thegioiwebphumy.com. Chúng tôi xin đưa ra chính sách Trả, Hủy Dịch vụ và Hoàn tiền như sau:

1-Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả, Hủy Dịch vụ và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Thegioiwebphumy.com đảm bảo quyền lợi của quý khách bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả dịch vụ, hủy dịch vụ hoặc hoàn tiền trước trong vòng 5 (năm) ngày làm việc.

Đối với dịch vụ tên miền

Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ và lựa chọn chính xác tên miền trước khi quyết định nhờ Thegioiwebphumy.com đăng ký với bên cung cấp dịch vụ cung cấp tên miền. Thegioiwebphumy.com sẽ không chấp nhận đổi trả hay hủy tên miền sau khi tên miền đã được đăng ký.

Đối với các dịch vụ khác

Sau khi đăng ký và sử dụng dịch vụ, quý khách có quyền yêu cầu thay đổi sang gói dịch vụ khác cùng loại trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng ký, sử dụng. Khi cần đổi trả dịch vụ, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến dịch vụ để chúng tôi kiểm tra và hỗ trợ đổi trả cho quý khách nhanh nhất.

2-Điều kiện Trả, Hủy dịch vụ

Quý khách hàng chỉ có thể yêu cầu Trả, Hủy dịch vụ và Hoàn tiền trong các trường hợp sau:

-Quý khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được dịch vụ.

– Dịch vụ bị lỗi trong quá trình sử dụng 1 tuần.

– Dịch vụ không đúng với thông tin trong đơn đặt hàng đã đăng ký.

Tất cả các yêu cầu trả, hủy dịch vụ và hoàn tiền quý khách phải gửi trên trang https://thegioiwebphumy.com/lien-he/. Thegioiwebphumy.com luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả/hủy dịch vụ và hoàn tiền của quý khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản dịch vụ của Thegioiwebphumy.com

3-Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả, Hủy dịch vụ và Hoàn tiền này, các trường hợp trả, hủy dịch vụ do quý khách hàng thay đổi ý định mua dịch vụ sẽ không được chấp nhận.

4-Chi phí Trả, Hủy dịch vụ và Hoàn tiền

Chi phí Trả, Hủy dịch vụ và Hoàn tiền là miễn phí, nếu quý khách hàng thực hiện đúng các quy định trong Chính sách Trả, Hủy Dịch vụ và Hoàn tiền này.

5-Hoàn tiền cho dịch vụ trả lại

Thegioiwebphumy.com sẽ chỉ Hoàn tiền cho quý khách hàng khi chúng tôi đã thu hồi dịch vụ hoặc quy định khác trong hợp đồng về điều khoản dịch vụ. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng được chỉ định của quý khách hàng.