CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN VÀ CÀI ĐẶT CỦA THEGIOIWEBPHUMY.COM

Thegioiwebphumy.com cung cấp dịch vụ online trên toàn quốc và chúng tôi chỉ nhận thanh toán và làm các thủ tục khách theo phương thức trực tiếp ở Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT. Đối với các huyện, thị xã, thành phố khác ngoài Thị xã Phú Mỹ hoặc các địa phương khác ngoài tỉnh. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ qua các dịch vụ bưu chính viễn thông. Các hồ sơ và thủ tục đăng ký dịch vụ được hoàn thành trên website hoặc trao đổi qua email.